Sklep wielokrotnie nagradzany przez OpineoSklep wielokrotnie nagradzany przez Opineo100 dni na zwrot100 dni na zwrotNa rynku od 1996 r.Na rynku od 1996 r.Bezpieczeństwo transakcjiBezpieczeństwo transakcji24 260 74 00  ( pon. - pt: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 16.00 )24 260 74 00 ( pon. - pt: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 16.00 )

Przydomowa oczyszczalnia ścieków- jak działa?

2021-09-20
Przydomowa oczyszczalnia ścieków- jak działa?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - informacje podstawowe

Jak sama nazwa wskazuje, przydomowa oczyszczalnia ścieków to system, który pozwala nie tylko gromadzić domowe ścieki, ale również je oczyszczać. Cały proces odbywa się dzięki wpuszczanym do zbiornika oczyszczalni bakteriom, których działanie sprawia, że ścieki przetwarzane są na nieszkodliwe związki mineralne. Można je bez ryzyka odprowadzić do gruntu, rowu melioracyjnego czy pobliskiego zbiornika wodnego, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Patrząc na taki ogólny opis przydomowej oczyszczalni ścieków można wskazać co najmniej kilka przewag tego rozwiązania nad szambem. Po pierwsze szambo nie oczyszcza ścieków, a zatem nie można tutaj mówić o jego proekologicznym charakterze. Po drugie szambo musi być opróżniane, co generuje dodatkowe koszty dla właściciela nieruchomości, a poza tym ma niekorzystny wpływ na środowisko, gdyż transport ścieków do punktu zrzutu powoduje spory ślad węglowy. Po trzecie szambo musi być szczelne, gdyż wydostanie się nieczystości poza zbiornik będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków możemy podzielić na trzy rodzaje. Są to oczyszczalnie drenażowe, biologiczne i roślinne. Nieodzownym elementem oczyszczalni drenażowej jest drenaż rozsączający z filtrem piaskowym lub żwirowym. Jest to rozwiązanie najtańsze i mało awaryjne, ale wymagające największej powierzchni działki, przepuszczalnego gruntu oraz wysokiego poziomu wód gruntowych. Zdecydowanie mniej miejsca wymagają oczyszczalnie biologiczne, dlatego są one najczęściej wybierane na małych działkach. Natomiast najkosztowniejsze i z tego powodu również najrzadziej stosowane, są oczyszczalnie roślinne. Wykorzystują one do swojego działania naturalne procesy przyrodnicze zachodzące przez mikroorganizmy występujące w glebie. 

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Niezależnie od tego, jaki typ oczyszczalni ścieków wybierzemy proces oczyszczania ścieków przebiega tak samo i składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie ścieki poddawane są zjawiskom fizycznym jakimi są floatacja i sedymentacja oraz rozkładowi beztlenowemu odbywającemu się przy udziale bakterii beztlenowych. W efekcie część stała osadu dzięki fermentacji i rozkładowi przekształca się w związki rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne. W ten sposób ścieki zostają podzielone na dwie części: tzw. szarą wodę oraz klarowne ścieki, które opuszczają osadnik gnilny i po opuszczeniu osadnika gnilnego przepływają poprzez filtr do osadnika wtórnego, gdzie poddawane są dalszemu rozkładowi. W drugim etapie oczyszczania ścieków biorą udział bakterie tlenowe. Ich zadaniem jest rozkładanie i neutralizowanie związków niebezpiecznych dla środowiska. Sprawność na tym etapie szacuje się aż na 95%, więc przydomowa oczyszczalnia działa naprawdę bardzo skutecznie.

Jak widać działanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwe wyłącznie dzięki odpowiednim bakteriom, które są niezbędne, by zapewnić optymalny poziom ich oczyszczania. Bakterie z czasem obumierają, jak wszystkie organizmy żywe, za co w dużej mierze odpowiedzialna jest chemia gospodarcza znajdująca się w ściekach. Konieczne jest zatem uzupełnianie bakterii do oczyszczalni, przy czym należy rozważnie wybierać odpowiednie preparaty.

Bakterie do przydomowych oczyszczalni ścieków

Wybór odpowiednich bakterii zasilających przydomową oczyszczalnię ścieków jest zależny przede wszystkim od zaleceń producenta oczyszczalni. Większość z nich zaleca zasilić oczyszczalnię specjalnymi preparatami startowymi, które różnią się składem od preparatów służących później do uzupełniania bakterii w oczyszczalni. Ich zadaniem jest aktywowanie całego procesu oczyszczania, bez którego oczyszczalnia nie będzie działać prawidłowo. Proces aktywacji należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta oczyszczalni, gdyż pozwoli to wykorzystać do maksimum możliwości oczyszczania.

W dokumentacji zakupionej oczyszczalni znajdzie się również informacja na temat częstotliwości uzupełniania biopreparatów. W zależności od tego, jakie preparaty do oczyszczalni wybierzemy, będziemy musieli je uzupełniać co 7 lub 14 dni, dostosowując ilość do objętości oczyszczalni. Preparaty te są najczęściej dostępne w formie tabletek, co ułatwia ich dawkowanie.

Preparaty do oczyszczalni mają za zadanie uzupełnić liczbę bakterii w oczyszczalni i w ten sposób pośrednio wpływają na skuteczność ich działania. Korzyści ze stosowania preparatów są również zauważalne dzięki zmniejszeniu osadów znajdujących się w zbiorniku oczyszczalni i w ten sposób pośrednio zmniejszając częstotliwość opróżniania jej zbiornika. Dodatkową ich zaletą jest eliminacja nieprzyjemnych zapachów, co ma szczególne znaczenie jeśli przydomową oczyszczalnię mamy bardzo blisko domu. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - inne istotne informacje

Opisana wyżej skuteczność tego rozwiązania sprawia, że przydomową oczyszczalnią ścieków można spotkać coraz częściej. Jej wybór bywa również wymogiem stawianym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, więc przed budową domu warto zainteresować się, czy w MPZP znajdują się jakieś wytyczne dotyczące sposobu odprowadzania ścieków. 

Warto wiedzieć, że przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem dużo mniej angażującym i tańszym w eksploatacji niż szambo. Użytkownik musi jedynie pamiętać o tym, by uzupełniać złoże biologiczne i okresowo wywozić zebrane w zbiorniku gnilnym osady. Częstotliwość ich wywozu jest jednak dużo niższa, ale również tańsza niż w przypadku tradycyjnego szamba. W związku z powyższym inwestycja w przydomową oczyszczalnię ścieków zwraca się w ciągu kilku lat, najczęściej trzech. Do tego dochodzi jej proekologiczny charakter, który z pewnością ma duże znaczenie dla osób starających się żyć w zgodzie z naturą. Nic zatem dziwnego, że u osób posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdziemy również zbiorniki na deszczówkękompostowniki i kwietne łąki, a w domu kiełkownice, na której samodzielnie wytwarzają ekologiczne kiełki. Należałoby sobie życzyć, by takich osób było jak najwięcej, bo każdy, nawet najmniejszy przejaw troski o środowisko naturalne, jest zjawiskiem wysoce pożądanym.

pixel