Sklep wielokrotnie nagradzany przez OpineoSklep wielokrotnie nagradzany przez Opineo100 dni na zwrot100 dni na zwrotNa rynku od 1996 r.Na rynku od 1996 r.Bezpieczeństwo transakcjiBezpieczeństwo transakcji24 260 74 00  ( pon. - pt: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 16.00 )24 260 74 00 ( pon. - pt: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 16.00 )

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący, którzy są konsumentami, w sklepie Rolmarket.pl mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 100 dni.

Konsument to każda osoba fizyczna, dokonująca wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. W kwestii prawa do odstąpienia od umowy mają zastosowanie poniższe regulacje:

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 100 dni – bez podania przyczyny. Czas ten liczony jest od dnia, w którym Kupujący (lub upoważniona przez Kupującego osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie sklep Rolmarket.pl, na przykład listownie (Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k., Cieśle 47, 09-470 Bodzanów) lub mailowo (sklep@rolmarket.pl). W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy podanego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci wszystkie otrzymane przez Klienta płatności, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez sklep podstawowa usługa kurierska), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k.

Cieśle 47

09-470 Bodzanów

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k.
Cieśle 47, 09-470 Bodzanów
rolmarket.pl
sklep@rolmarket.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

pixel